Bericht uit het Noorden.

Plaatsen van afvalbakken langs de kustlijn bij de op/afgangen van de Waddenzeedijk.

Op Wieringen hebben wij begin februari 2 bakken in het kader van “Doe Mee, Verlos De Zee” bij de op/ afgangen van de Waddenzeedijk mogen plaatsen. 

Het aangespoelde en andersoortig afval wat door wandelaars tijdens hun wandeling achter de dijk en langs de kust wordt opgeraapt kan in deze bakken worden gedeponeerd.

Dit blijkt een groot succes te zijn.

Binnen 2 maanden zijn er twee bakken van 6m2 aan afval langs de kust van Wieringen verzameld.

Dit smaakt naar meer.

Het idee wat wij voor ogen hebben is dat er langs de gehele Waddenzeekust, vanaf Den Helder tot en met Delfzijl dijk bakken geplaatst gaan worden. Zodat passanten gevonden zwerfafval kunnen deponeren in een van de vele bakken langs de Waddenzeekust.

Dit promoten door➢ Plaatsen van Informatieborden bij de afvalbakken over het afvalprobleem in de zeeën;➢ bij recreatiebedrijven, de VVV, etc. folders met informatie over het afvalprobleem in de zee en aan de kustlijnen aan te laten bieden, samen met een milieuvriendelijke(jutters)tas, eventueel met een (huur)prikstok. Als tegenprestatie en aanmoedigingkan bij het inleveren van de tas/ prikstok eventueel een kortings- Jutterbon of eengratis ijsje worden aangeboden.➢ Samenwerking zoeken met overheidsinstellingen, scholen, (sport)verenigingen, de vele natuur -verenigingen en initiatiefnemers voor het opruimen van het zwerfafval in de zee en op het land.➢ PR zoeken en successen vieren.  

Dus: 

“Bundeling van krachten door verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen, zodat we niet allemaal op ons “eigen eilandje” blijven zitten”

Samen staan we sterk!!

Wij denken dat wij voor de verwezenlijking van ons idee, een beroep gedaan kan worden op het tender Waddenfonds

Geef een reactie